O asociaci

Česká asociace armwrestlingu je sportovní organizace zastřešující sportovní i amatérský armwrestling v České republice. Je členem Evropské armwrestlingové federace EAF (European armwrestling federation) a Světové armwrestlingové federeace WAF (World armwrestling federation). ČAWA je signatářem antidopingové charty.

Posláním ČAWA je:

  • Sdružovat zájemce o armwrestling a zastupovat je v ČR a v zahraničí.
  • Organizovat soutěže v armwrestlingu. Formovat českou reprezentaci v armwrestlingu a zabezpečit její prezentaci na mezinárodních soutěžích.
  • Spolupracovat s tělovýchovnými jednotami a sportovními organizacemi v ČR zaměřeními na předmět činnosti ČAWA.
  • Spolupracovat a udržovat kontakty se zahraničními organizacemi v oblasti armwrestlingu.
  • Shromažďovat, uchovávat a využívat získaných poznatků v oblasti na armwrestlingu.
  • Propagovat armwrestling.

 

Naši sponzoři

Přihlášení

Vytvořit účet