Soutěže

Pravidla účasti /Rules of participation in/ Golem’s hand

English version below.

Pravidla účasti na soutěži Golemova ruka

Každý sportovec musí:
  1. pokud máte symptomy nemůžete závodit
  2. dodržovat platná opatření proti šíření Covid-19 https://covid.gov.cz
  3. dbát pokynů organizátora a jím pověřených osob
  4. mít po celou dobu zakryté dýchací cesty respirátorem třídy alespoň FFP2 bez výdechového ventilu, vyjma soutěžících při zápase
  5. při nedodržení pravidel budete diskvalifikováni vyzváni k opuštění místa konání

Sportovci ani návštěvníci se nemusí prokazovat testem, očkováním ani proděláním nemoci v poslední 180 dnech.

Pravidla pro vstup do České republiky

Příchozí ze zemí EU musí mít potvrzení o očkování nebo nemoci nebo negativním testu (PCR nebo Antigen). Občané EU, kteří byly v posledních 14 dnech v zemi mimo EU a jejich pobyt tam byl delší než 12 hodin musí mít potvrzení o očkování nebo nemoci nebo negativním PCR testu.

Příchozí ze zemí mimo EU musí mít potvrzení o očkování nebo nemoci nebo negativním PCR testu.

 

Pro více informací kontaktujte Michaela Svobodu – svoboda@armwrestling.cz

_____________________________________________________________________________

Rules of participation in competition Golem’s hand

All athletes must:
  1. if you have got symptoms of Covid-19 you cannot compete
  2. follow valid measures against Covid-19 https://covid.gov.cz/en/
  3. follow instructions given by authorized personel
  4. wear facemask (FFP2 without exhale valve) all the time, except athletes during the match
  5. if you break the rules you will be disqualified and call to leave the venue

Neither athletes or visitors do not have to prove test, vaccination or illness in last 180 days.

Protective measure and rules for entry Czech Republic

Arrivals from EU countries must have vaccination or illness or negative test (PCR or Antigen) certificate. EU citizens who have visited non EU country in last 14 days and stay there was longer than 12 hours, must have vaccination or illness or negative PCR test certificate.

Arrivals from non EU countries must have vaccination or illness or negative PCR test certificate.

For more informations contact Michael Svoboda – svoboda@armwrestling.cz

Napsat komentář

Naši sponzoři

Přihlášení

Vytvořit účet