Úřední deska

Členské příspěvky 2024

Na základě usnesení Mimořádné Konference ČAWA 2023, konané 4. 11. 2023 v Životicích u Nového Jičína vydává Česká asociace armwrestlingu, z.s. předpis pro výběr členských příspěvků.

Článek I. – Evidence členské základny

 1. vedoucí klubu ČAWA má povinnost vést evidenci sportovců registrovaných v klubu a zodpovídá za její úplnost a správnost
 2. individuální členové jsou vedeni v samostatné evidenci, kterou vede Výkonný výbor ČAWA
 3. každý člen pro evidenci poskytuje své osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, telefonní kontakt a emailový kontakt (s osobními údaji zachází ČAWA podle platných právních předpisů ČR)
 4. pro zápis do evidence postupujte podle pokynů: https://www.armwrestling.cz/o-asociaci/ke-stazeni 

Článek II. – Způsob úhrady a splatnost členských příspěvků

 1. sportovci registrovaní v klubech ČAWA platí členský příspěvek ČAWA prostřednictvím klubu. Vedoucí klubu předloží evidenci členské základny Výkonnému výboru ČAWA. Na základě této evidence je vytvořen daňový doklad. 
 2. individuální sportovci (bez klubové příslušnosti) platí členské příspěvky individuálně na základě daňového dokladu vystaveného Výkonným výborem ČAWA
 3. způsob platby je možný pouze bankovním převodem na účet ČAWA 475801493/0300, jako variabilní symbol je použito číslo daňového dokladu
 4. splatnost členských příspěvků je do 30. 4. 2024

Článek III. – Výše členských příspěvků

 1. Dospělí: 2000 Kč
 2. Junioři do 18 let: 500 Kč

Článek IV. – Platnost členských příspěvků

 1. platnost členských příspěvků je vždy na určený kalendářní rok
 2. výše členských příspěvků pro kalendářní rok je určena samostatným prováděcím předpisem vydaným Výkonným výborem ČAWA

Za Výkonný výbor ČAWA

zpracoval Michael Svoboda

schválil Milan Hyršal

 

Napsat komentář

Naši sponzoři

Přihlášení

Vytvořit účet